Wkraczając w świat kryptowalut, często mamy do czynienia z wieloma terminami, których znaczenie może być dla nas niejasne. Jedną z tego rodzaju nazw jest bez wątpienia token. Jego definicja może być niezrozumiała szczególnie wtedy, gdy utożsamiamy ją z definicją Bitcoina.  Zatem – jak działa token i czym tak właściwie jest?

Token – co to jest?

 

By w pełni zrozumieć, czym jest token, należy sięgnąć do terminologii zaczerpniętej z nauk ekonomicznych. Tokenem nazywamy takie przedmioty numizmatyczne, które różnią się od monet i banknotów, posiadają jednak swoją wartość i prezentują konkretne waluty. Najlepszym przykładem tokenów są żetony. W grach hazardowych przyjmują one rolę równoznacznika konkretnej waluty, o którą walczy gracz. Można zatem powiedzieć, że token to jednostka wartości, sposób na określenie i zarządzanie biznesem. Za sprawą tych właściwości tokeny występują w przestrzeni cyfrowej w o wiele liczniejszej postaci niż same kryptowaluty. Musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że Bitcoin nie jest tokenem. Co więcej – blockchain Bitcoinów również nie produkuje tokenów. Powinniśmy wziąć to pod uwagę szczególnie wtedy, gdy dopiero rozpoczynamy naszą przygodę z kryptowalutami. Choć termin Bitcoin wydaje się o wiele popularniejszy i łatwiejszy do zrozumienia, wartość tokenów opiera się głównie na tym, że były one wykorzystywane jeszcze przed powstawaniem pierwszych blockchainów. Ze względu na to, że stanowią one jednostki wartości, świetnie służyły jako klucze autoryzujące w sieciach komputerowych. W bankowości tokeny i tokenizacja rozwijają się za sprawą unowocześniania internetowych sieci bankowych. Wykorzystywane są one m.in. pod postacią identyfikatorów sesji, za sprawą których logujemy się do naszych internetowych kont bankowych.

Do czego służą tokeny?

 

W świecie cyfrowej płatności tokeny odgrywają bardzo ważną rolę. Choć nie można nimi płacić, wykorzystywane są one jako waluta o konkretnym znaczeniu. Tokeny pozwalają na to, by otrzymać prawa własności, stanowić wymianę za przekazanie danych lub wykonaną pracę. Mogą więc pełnić funkcję pieniądza wtedy, gdy dotyczą konkretnej usługi, takiej jak firma czy projekt. Wszelkiego rodzaju coiny działają ściśle na tych samych zasadach co tradycyjna waluta. Tokeny, za sprawą swoich funkcji, odnoszą się do szerszej przestrzeni aktywności niż prosty zakup. Możemy zrealizować płatność tokenami w przypadku stworzonej dla nas aplikacji lub platformy internetowej.

Rodzaje tokenów

 

By uświadomić sobie sposoby wykorzystywania tokenów, warto zapoznać się z ich rodzajami. Każdy z typów tokenów wykorzystywany jest dla różnych celów. Świadomość tego, z jakimi rodzajami tokenów możemy się spotkać, pozwoli nam odpowiednio zrozumieć ich działanie. 

Tokeny dzielimy na:

  • kryptowaluty – tokeny płatności. Dzięki nim jesteśmy w stanie zrealizować konkretną transakcję usługową. Tokeny tego rodzaju pozwalają na przeniesienie ich wartości na konkretną sprzedaż.
  • Utility tokeny – a więc ściśle użytkowe. Za ich sprawą możemy zapewnić sobie dostęp do konkretnych usług, które planowane są przez ich twórców na przyszłość.
  • Security tokeny – czyli tokeny aktywów. Ten rodzaj dotyczy przede wszystkim praw własności. Security tokeny utożsamiać możemy z funkcjonującymi wciąż aktywami, obligacjami lub inwestycjami.
  • Commodity tokeny – takie tokeny towarowe, które odnoszą się do dóbr posiadających już swoją ustaloną wartość (np. ropa).
  • Governance tokeny – zyskujące na popularności tokeny służące zarządzaniu. Dzięki nim możliwe staje się rozwijanie systemów oraz udział w głosowaniach.

Choć dla przeciętnego użytkownika przestrzeni cyfrowej różnica pomiędzy Bitcoinem a tokenami nie jest szczególnie istotna, te drugie pomagają w wielu aktywnościach sieciowych związanych z usługami i wymianą własności. Przede wszystkim z tego powodu warto mieć świadomość ich rodzaju oraz funkcji. Tokeny stopniowo rozwijają się, a tym samym powiększają się sposoby ich wykorzystywania. Za sprawą swoich właściwości bardzo szybko wkraczają do świata biznesu i międzynarodowych transakcji.

Kategoria: Porady • Autor: Impily • 24 maja 2021
Impily
Powyższy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.