W dzisiejszych czasach wiele osób szuka alternatywnych sposobów zarabiania lub pomnażania zgromadzonego kapitału. W dobie Internetu, rozwoju technologicznego oraz nowych możliwości dokonywania płatności jedną z takich metod są kryptowaluty. Rok 2021 może się okazać czasem ogromnego wzrostu ich cen, dlatego warto zainteresować się tym tematem.

Zgodnie z definicją, kryptowaluty to wynalezione w 2008 roku waluty elektroniczne, które od tradycyjnych odróżnia fakt, że są one całkowicie zdecentralizowane. Do momentu wprowadzenia ich na światowe giełdy jedynie Banki Centralne wybranych krajów były (i nadal są) jedynym podmiotem, który może emitować legalną walutę w danym państwie. Jednak twórcy kryptowalut, idąc z duchem czasu, chcieli stworzyć walutę, która nie podlega działaniom rządów i prawodawców, i która jednocześnie nie posiada swojej formy fizycznej – co też się udało. Dlatego też inwestowanie w kryptowaluty w 2021 roku może okazać się nie tylko bezpieczną opcją gromadzenia majątku, ale i również może zwiększyć stan posiadanych zysków wybranego inwestora.

Kryptowaluty są zbudowane w oparciu o technologię blockchain. W skrócie blockchain stanowi publiczny rejestr transakcji wykonywanych przy użyciu wybranych kryptowalut. Przy użyciu szeregu komputerów (oraz osób je obsługujących) można na bieżąco aktualizować wartość kryptowalut. Co więcej, nie podlegają one pod jakiekolwiek jurysdykcje i dlatego mają znacząco lepsze cechy od pieniądza fiducjarnego, czyli papierowego, emitowanego w wybranym kraju jako jedyny, legalny środek płatniczy.

W jakie kryptowaluty warto inwestować w 2021 roku?

 

Istnieje kilka kryptowalut, które eksperci wymieniają jako bezpieczne w 2021 roku, które mogą jednocześnie przynieść spore zyski. Zaliczają się do nich m.in.:

  • Bitcoin – jedna z bardziej popularnych i całkiem dobrze skonstruowanych kryptowalut w oparciu o technologię blockchain. Oprócz tego Bitcoin posiada szereg cech, które stawiają go znacznie wyżej od innych kryptowalut. Po pierwsze nie jest on kontrolowany przez żaden rząd, instytucje czy inne organy administracji i kontroli skarbowej oraz państwowej. Po drugie przy używaniu tej kryptowaluty w rozliczaniu transakcji nie ma potrzeby, by pomiędzy kupującym a sprzedającym byli obecni pośrednicy. Co więcej, transakcje odbywają się w kilka sekund, co wyprzedza nawet czas użycia kart płatniczych w terminalu. Dodatkowo istnieje ograniczona podaż (ilość) dostępnych na rynku Bitcoinów, dlatego nie ma możliwości jego dodrukowania w nieskończoność (jak ma się to w przypadku walut tradycyjnych).
  • Ripple – jest to zyskująca coraz większą popularność kryptowaluta, która w 2021 roku również może się okazać okazją inwestycyjną na tym rynku. Jest ona używana głównie przy rozliczaniu transakcji przez wybrane podmioty na terenach transgranicznych (gdzie w niewielkiej odległości używane są na co dzień zupełnie inne waluty). Ma ona cechy zbliżone do Bitcoina, co również świadczy o jej bezpieczeństwie.
  • Litecoin – nie jest to co prawda przynosząca tak szybkie i spore zyski z obrotu kryptowaluta jak Bitcoin, ale również wygląda dosyć obiecująco. Jeśli zastanawiasz się, jakie kryptowaluty kopać w 2021, ta inwestycja może się opłacić (zwłaszcza osobom grającym w gry komputerowe). Właśnie tam ta kryptowaluta jest używana jako rozliczenie transakcji po wykonaniu dowolnego ruchu przez graczy.

Jak pisaliśmy wcześniej, jeżeli inwestujesz w kryptowaluty, takie jak Bitcoin, Litecoin czy Ripple może Ci to przynieść spore zyski w krótkim czasie. Dodatkowo będziesz mógł nauczyć się obsługi walut elektronicznych, które prawdopodobnie będą służyły jako legalny środek płatniczy w przyszłości. Warto jednak pamiętać, że kopanie kryptowalut w 2021 roku oraz inwestowanie w kryptowaluty w tym roku może wiązać się ze sporym ryzykiem. Podobnie jak na tradycyjnej giełdzie, jeśli nie posiadasz odpowiedniego doświadczenia czy też wiedzy, możesz narazić się na spore straty. Mimo to nauka inwestowania w kryptowaluty jest dosyć prosta i warto, byś zdał sobie sprawę z ogromnych korzyści, jakie może ona przynieść.

Kategoria: Porady • Autor: Impily • 18 marca 2021
Impily
Powyższy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.