Czym są kryptowaluty?


Kryptowaluty, nazywane pieniędzmi przyszłości, to cyfrowe waluty, które nie mają formy fizycznej. Posiadają one jednak swoją wartość, przez co można nimi płacić za część towarów i usług. Aktualnie kryptowaluty nie są akceptowane przez wiele firm w Polsce. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w innych krajach. W USA wirtualne pieniądze są przyjmowane w większości hoteli, restauracji, a nawet w niektórych domach pogrzebowych. Na terenie naszego kraju kryptowaluty są akceptowane tylko przez część lokali, głównie znajdujących się w dużych miastach, a także hoteli, należących do popularnych sieci. Jednak inwestorzy nie powinni się martwić, ponieważ popularność cyfrowych monet stale wzrasta. 

Najważniejsze cechy kryptowalut


Główną cechą wirtualnych pieniędzy jest decentralizacja. Kryptowaluty, znajdujące się w blockchainie, nie podlegają żadnym organom centralnym. Instytucje państwowe nie mogą na nie wpływać i ich kontrolować. Ponadto, nie mogą podejmować decyzji o rozmiarze ich emisji i sposobie kreowania wartości. Wszelkie dane na temat kryptowalut znajdują się na blockchainie w odpowiednich łańcuchach bloków. Wirtualne pieniądze nie podlegają żadnemu bankowi, sprawującemu nadzór.

Wyżej wspomniana decentralizacja pozwala na weryfikowanie transakcji przez kilka osób jednocześnie. Dzięki niej inwestycje nie są realizowane przez podmioty, takie jak banki. Korzystając z kryptowalut, nie trzeba martwić się, że odcięcie od systemu instytucji finansowej pozbawi nas dostępu do środków płatniczych. Oczywiście decentralizacja ma również swoje wady. Przede wszystkim, realizowanie transakcji przy pomocy cyfrowych walut trwa nieco dłużej. Jest on w głównej mierze uzależniony od ilości obsługiwanych operacji. Ponadto, wybierając rozproszony system księgowy, trzeba liczyć się z dużymi wydatkami na energię elektryczną. Niestety, kryptowaluty nie są ekologicznym rozwiązaniem.

Jak działa kryptowaluta?

Gdy już wiesz, czym są kryptowaluty, czas dowiedzieć się, na czym polega ich działanie. Otóż, wirtualne pieniądze korzystają ze zdecentralizowanego systemu, który bazuje na blockchainie, będącym łańcuchem bloków. Blockchain jest rejestrem publicznym transakcji wykonanych przy użyciu konkretnej kryptowaluty. Nad jego aktualizacją i obsługą czuwa wiele sprzętów. Gdy dane urządzenie komputerowe przeprowadzi obliczenia, zostaje nagrodzone odpowiednią ilością cyfrowych “monet”. Ten proces nazywany jest wydobywaniem lub kopaniem. Natomiast osoby wykonujące te czynności potocznie określane są “górnikami”.

Należy zaznaczyć, że kryptowaluty korzystają z technologii kryptografii – trudnych obliczeń matematycznych. Dzięki temu informacje o monetach są odpowiednio szyfrowane. Poza tym, kryptografia uniemożliwia podrobienie cyfrowych walut i transakcji z ich wykorzystaniem.

Jak przechowywać kryptowaluty, aby były w pełni bezpieczne?


Wirtualne pieniądze przechowuje się w portfelach kryptograficznych. Posiadają one dwa klucze – publiczne i prywatne. Pierwsze z nich można bez obaw udostępniać innym, np. w celu odebrania zapłaty. Natomiast drugie należy chronić przed wyciekiem, gdyż zabezpieczają nas przed kradzieżą kryptowalut. Dzięki kluczom prywatnym, można zalogować się do portfela i operować wirtualnymi pieniędzmi.

Najpopularniejsze rodzaje kryptowalut


Najpopularniejszą i najstarszą kryptowalutą jest Bitcoin. Twórca tej waluty używa pseudonimu Satoshi Nakamoto, a jego prawdziwej tożsamości nie udało się określić do dziś. Nie ma również pewności, że wynalazca Bitcoina to jedna osoba. Eksperci twierdzą, że nad wykreowaniem tej kryptowaluty mogła pracować niemała grupa. Bitcoin uznawany jest za wirtualną alternatywę dla złota i walut fiat, gdyż można nim operować tak samo, jak tradycyjnym pieniądzem, a dodatkowo jest doskonałą inwestycją.

Drugim, bardzo popularnym rodzajem kryptowalut, są Stablecoiny. Jak sama nazwa wskazuje, charakteryzują się stabilnością rynkową. Inwestycja w te monety nie niesie za sobą ryzyka, że ich kurs się nagle zmieni, ponieważ wahania cen są niewielkie. Do Stablecoinów zalicza się m.in. Tether, USDCoin i TrueUSD.

Kolejnym popularnym typem kryptowalut jest Ethereum. Na rynku pojawił się w 2015 roku i stał się poważną konkurencją dla Bitcoina. Działa on na podstawie tej samej technologii co BTC, jednak dodatkowo umożliwia kreowanie Smart Contracts, czyli aplikacji i skryptów, zapisywanych w łańcuchu danych. Ponadto ETH jest znacznie łatwiejsze do wydobycia niż Bitcoin.

Kryptowaluty – zagrożenia


Kryptowaluty mają zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Pierwsi z nich uważają, że cyfrowe pieniądze pozwalają w łatwy i szybki sposób zdobyć sporą fortunę. Natomiast drudzy twierdzą, że kopanie kryptowalut wiąże się z dużym ryzykiem i wieloma zagrożeniami. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy mają trochę racji. Dzięki wirtualnym pieniądzom można sporo zyskać, jednak istnieje również duża szansa, że inwestycja okaże się nieopłacalna.

Aby rozpocząć przygodę z kryptowalutami, należy zdobyć odpowiednią wiedzę. Konieczne jest uzyskanie rzetelnych informacji odnośnie tego, czym są kryptowaluty oraz w jaki sposób działają. Trzeba pamiętać, że kryptowaluty nie rozmnożą oszczędności w magiczny sposób. Nie posiadając odpowiedniej wiedzy, można paść ofiarą oszustwa.

Ogólnodostępność kryptowalut to zarówno ich zaleta, jak i wada. Należy pamiętać, że z blockchainów nie korzystają wyłącznie uczciwe osoby, ale również oszuści, którzy chcą się w łatwy sposób wzbogacić kosztem innych użytkowników. Z tego względu szczególnie

Kategoria: Porady • Autor: Impily • 28 lipca 2021
Impily
Powyższy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.