Kryptowaluty już od wielu lat cieszą się dużą popularnością. Wśród nich najczęściej wyróżnia się Bitcoin, choć nie jest to jedyna waluta cyfrowa, którą użytkownicy często kupują bądź sprzedają. Dziś istnieje wiele sposobów pozwalających na handel wirtualnymi walutami. Jednym z nich, cieszącym się coraz większą popularnością, jest bitomat. Urządzenie to służy do zakupu kryptowalut oraz do ich sprzedaży, a zatem wypłaty swoich środków. Warto zatem wiedzieć, czym to urządzenie dokładnie się charakteryzuje i jak z niego korzystać.

Czym jest bitomat i do czego służy?

 

W wielu miastach w Polsce od pewnego czasu można zauważyć pojawienie się kolorowych skrzynek, które swoim wyglądem przypominają tradycyjne bankomaty. Skrzynki te to właśnie bitomaty. Tak jak w przypadku tradycyjnych bankomatów, służą one do wpłacania i wypłacania środków. Z tą jednak różnicą, że w przypadku bitomatów mowa tu o wpłatach i wypłatach kryptowalut. Biorąc pod uwagę, że inwestuje w nie coraz więcej osób, warto wiedzieć, jak działa bitomat i jak z niego korzystać.

Jak korzystać z bitomatów?

 

 

Aby móc wpłacać i wypłacać kryptowaluty za pomocą bitomatów, konieczne jest założenie portfela kryptowalutowego. Można to zrobić za pomocą naszej usługi. Założenie portfela za naszym pośrednictwem jest proste, szybkie i bezpieczne. Służy on do bezpiecznego kupowania i sprzedawania kryptowalut, takich jak Bitcoin, Ethereum czy Ripple. Po założeniu portfela kryptowalutowego możliwe jest korzystanie z bitomatów. Samo działanie urządzenia przypomina działanie tradycyjnego bankomatu. W pierwszej kolejności na panelu musisz wybrać kryptowalutę, która Cię interesuje. Następnie wystarczy kliknąć „KUP” i włożyć banknoty do urządzenia – podobnie jak w przypadku korzystania z tradycyjnego wpłatomatu. Na ekranie pojawi się aktualny kurs wybranej kryptowaluty. Kolejny krok to wprowadzenie adresu portfela kryptowalutowego. Można to zrobić na dwa sposoby – albo wpisać go ręcznie na klawiaturze urządzenia, albo skorzystać ze skanera kodów QR. Czwarty krok to wybór wielkości prowizji. Im wyższa prowizja, tym szybciej środki znajdą się w portfelu. Jej wybór jest kwestią indywidualną. Na koniec nie pozostaje już nic innego jak potwierdzenie transakcji. Teraz trzeba już tylko poczekać na moment, w którym kryptowaluty znajdą się w portfelu. Jak widać, ich zakup za pomocą bitomatu nie jest skomplikowany.

Wypłata z bitomatu, czyli sprzedaż kryptowalut

 

Jak wypłacić bitomatem środki? W tym przypadku zamiast opcji „KUP” musisz wybrać opcję „SPRZEDAJ”. Następnie wpisz kwotę w złotówkach, która odpowiada ilości Bitcoinów, jaką chcesz sprzedać. Po wprowadzeniu kwoty na ekranie zostanie wyświetlony adres konkretnego bitomatu. W tym momencie konieczne będzie podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail, na który zostanie przesłany kod weryfikacyjny. Po jego otrzymaniu trzeba go wpisać na klawiaturze urządzenia. Cała transakcja dobiegła końca, a Tobie zostają wypłacone wskazane środki finansowe. Dzięki bitomatom sprzedaż kryptowalut jest dziś bardzo prosta i szybka.

Zalety korzystania z bitomatów

 

To, jak działa bitomat powinno być jasne dla wszystkich. Samo korzystanie z urządzenia wiąże się z wieloma zaletami. Przede wszystkim jest to możliwość szybkiej i nieskomplikowanej wymiany waluty tradycyjnej na wirtualną. To sposób bardzo bezpieczny, ponieważ wszystkie urządzenia są systematycznie audytowane, a transakcja odbywa się anonimowo. W przypadku korzystania z giełd bądź kantorów kryptowalut zawsze wymagana jest weryfikacja użytkownika. To również jeden z powodów rosnącej popularności bitomatów. Dziś urządzenia te stanowią ciekawą i atrakcyjną alternatywę dla innych form kupna i sprzedaży kryptowalut. Rynek tych urządzeń dynamicznie rozwija się już od lat zarówno na świecie, jak i w Polsce. Można zatem przypuszczać, iż w polskich miastach z czasem  pojawi się coraz więcej tego rodzaju urządzeń.

Kategoria: Porady • Autor: Impily • 18 marca 2021
Impily
Powyższy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.