Hashrate dla bitcoin ostatnio przejawia tendencję spadkową. W dalszej części podamy, dlaczego tak się dzieje. Najpierw trzeba zrozumieć, czym w ogóle jest hashrate, moc haszowania i naturalne okresy wzrostowo-spadkowe dla bitcoinhashrate – pierwszej kryptowaluty cyfrowej, która jest niejako przykładem wzorcowym dla pozostałych walut wirtualnych.

Co to moc hashowania?

 

Aby nie wchodzić w zbyt techniczne szczegóły, powiemy obrazowo, że hashrate to jak układanie puzzli: im wyższa wartość mocy obliczeniowej koparek, tym cała sieć, zarówno jednostkowe maszyny, jak i zbiorcze “baseny”, potrafi ułożyć więcej puzzli w danym przedziale czasu. Inaczej jeszcze mówiąc, wartość hashowania odpowiada stopniu zarówno bezpieczeństwa całej sieci, jak i za jej efektywność.

Jest to ilość całej mocy obliczeniowej na przykład bitcoina i jednostka jej miary. Im wyższy będzie poziom BTC hashrate, tym większa jest szansa na odnalezienie określonego bloku górniczego i uzyskanie nagrody za wkład energii do sieci. Aby uzyskać dobrą wydajność i być bezpieczną, sieć bitcoina musi robić wysoką ilość akcji oraz skomplikowanych obliczeń. I tak na przykład hashrate na poziomie 10 Th/s oznacza 10 bilionów obliczeń na sekundę, co jest bardzo dobrym wynikiem. Najważniejszym czynnikiem w mocy obliczeniowej są kopalnie walut cyfrowych, gromadzące obliczenia poszczególnych górników oraz “basenów” po to, aby otrzymać nagrodę – zysk – za odkrycie kolejnego bloku. Hashowanie zależy wprost od używanego do kopania i wydobywania sprzętu, a zysk zależy od tego, co wydobędzie na swojej maszynie. Istotne znaczenie ma hashrate i w handlu, i w wycenie kryptowaluty, także podczas wzrostów kursów wymiany.

Ostatecznie to, jaki uzyskamy zysk zależy od mocy hashowania – mieszania – wnoszonej do sieci. Poszczególni gracze-wydobywcy rywalizują ze sobą, żeby wygrać prawa do wydobywania bloków transakcji i w ten sposób dostać nagrodę w postaci nowo wytwarzanych monet, jak i opłat z każdej zawartej transakcji w obrębie bloku. Górnicy w tym konkursie wykonują dość proste obliczenia przy użyciu algorytmu mieszania: podczas obliczeń generowany jest pojedynczy hash i dane na wyjściu są zestawiane z wartością docelową określaną w sieci – jeśli wartość na wyjściach jest wyższa niż docelowa, muszą nadal uczestniczyć w obliczaniu dalszych hashy i nie mają jeszcze wtedy prawa do kopiowania bloku, którego średnia wielkość jest korygowana nieustannie przez sieć.

Parametry hashowania

 

Liczy się także szybkość hashowania – to bezpośredni parametr mocy wydobywającego. Podczas kopiowania potrzebna jest większa szybkość mieszania, gdyż powiększa szanse znalezienia następnego bloku. Największe wyzwanie ostatnio dotyczyło ustaw ograniczających zużycie energii elektrycznej, dzięki której możliwa jest cała gra kryptowalutowa. To górnik określa wysokość hashrate’u, a od tego zależy finalnie, ile w danym przedziale czasu kryptowaluty wydobędzie. Podsumowując, hashrate pokazuje, ile obliczeniowej mocy wykorzystują użytkownicy w sieci na całym świecie. Bitcoin jest kryptowalutą zdecentralizowaną, bo nie ma jednego centralnego superkomputera, który kontrolowałby 100 % hashrate – w miarę przybywania nowych użytkowników rozkłada się on proporcjonalnie do mocy zainwestowanej w sieć.

kryptowaluty w 2021 w co inwestowac

Hashratebitcoina osiągnął najniższy poziom od 13 miesięcy

 

Kryptowaluty jako alternatywa dla walut analogowych, emitowanych przez banki centralne poszczególnych krajów są propozycją inwestycyjną stosunkowo młodą. Cała gra kryptowalutowa znajduje się w fazie początkowej i eksperymentalnej. Nic dziwnego, że hashratebtc podatny jest na naturalne wahania, a nawet znaczące spadki. W ekonomii liczą się nie tylko twarde dane makroekonomiczne, ale nastroje graczy (jak na giełdzie), oscylacje między hossą a bessą, co ma związek ze stopniem wiary w przyszły możliwy zysk i stopę zwrotu z pracy włożonej w wydobywanie. Jednak waluty cyfrowe nie do końca są wolne od zawirowań polityczno-społecznych, a nawet regulacji rządowych. Najniższe od 2020 roku hashratebtc jest następstwem znaczących spadków wydobycia bitcoina w Państwie Środka – Chinach, gdzie rząd zakazał kopania tej kryptowaluty, co nawet doprowadziło do pewnej paniki na rynku cyfrowym. Chiny prócz zakazu wydobycia, zakazały także instytucjom finansowym korzystania z kryptografii. Firmy zamykają kopalnie i z chińskiej stolicy górniczej, Syczuanu, przenoszą się do różnych innych lokalizacji (np. celem niektórych firm jest Kazachstan). Rząd chiński właściwie zniszczył młody, obiecujący rynek cyfrowy, który generował 10 miliardów $ rocznie i rósł w tempie około 100% rocznie; przed tymi fatalnymi dla graczy regulacjami udział górników z Chin w rynku bitcoina wynosił aż 50%.

Jednak światełkiem w tunelu może być fakt, że równolegle ze spadkami mocy hashowania zwiększa się całkowita pula nowych użytkowników, co powoduje trwającą wciąż akumulację i zwiększanie zakupów bitcoina, a to może w niedalekiej przyszłości oznaczać nawet radykalne odwrócenie obecnej tendencji spadkowej. 

 

Możliwa bliższa i dalsza przyszłość bitcoina i innych kryptowalut

 

Rynek waluty wirtualnej nie funkcjonuje w próżni. Gdy powstawał ponad 10 lat temu, pierwsi górnicy niemało zarobili. Padały więc oskarżenia o to, że jest to kolejna piramida finansowa, że wkrótce cały rynek się przegrzeje i gracze nie tylko nie zarobią, ale nawet nie dostaną zwrotu z inwestycji w moc hashowania. Tak się nie stało, rynek działa dalej, choć tak spektakularnych zysków, jak podówczas, dziś prawie nie ma. Analitycy twierdzą, że po “wielkim wybuchu” nadziei na dobry trend, następowały naturalne wahania hashrate i że bitcoin zaczyna wchodzić w etap stabilizacji, stając się kryptowalutą dojrzałą. Podobnie jak na wymianie walut analogowych więcej zarabiają ci, którzy inwestują wiedzę, energię i czas, co sprawia, że pozostali nie mogą liczyć na wysokie nagrody z bloków. Innymi słowy, nadal jest to gra o sumie zerowej, gdzie, aby ktoś się wzbogacił, ktoś inny musi przegrać. Jak dotąd nie wymyślono lepszej alternatywy dla podupadających walut analogowych.

 

Nasza firma może Ci pomóc we wprowadzeniu w ten nowy, wciąż jeszcze obiecujący świat, a dzięki usługom możesz między innymi przechowywać w sposób bezpieczny zakupioną kryptowalutę, bo konta pracują poza siecią internetową i są w pełni bezpieczne. Inaczej niż cyfrowe portfele, gdzie zdarzają się włamania, nasze zabezpieczenia są na bardzo wysokim poziomie i wciąż doskonalone w miarę powstawania nowych sposobów ataku. Po więcej informacji zapraszamy do poszczególnych działów na naszej witrynie internetowej.     

Kategoria: Porady • Autor: Impily • 17 września 2021
Impily
Powyższy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.